Blog

Borsa Única IBSALUT: Publicada llista DEFINITIVA de puntuació de mèrits de la categoria Infermera Especialista en Infermeria Familiar i Comunitària

09:32 31 agost en Concursos i Oposicions

30/08/2023: Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es publica la llista definitiva amb la puntuació de les persones candidates del concurs de mèrits per a constituir borses generals per a seleccionar personal estatutari temporal del Servei de Salut de la categoria d'Infermera Especialista en Infermeria Familiar i Comunitària i la llista d'exclosos per no acreditar que compleixen els requisits

-Consultar Resolució

 

Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, pot interposar-se un recurs de reposició davant l'òrgan que dicta en el termini d'un mes a comptar des del dia següent de la data de publicació d'aquesta resolució.

-Model interposició recurs de reposició: Descarregar

 

-Més informació: IBSALUT-B.ÚNICA INF. FiC