Blog

CGE: Convocatòria 2023 d'Ajudes a programa de Doctorat per a infermeres

13:16 05 setembre en Beques i ajudes I+d+i altres 1

L'Organització Col·legial, dins de la seva aposta per la recerca infermera, llança de nou un programa d'ajudes per a infermeres i infermers que estan realitzant el programa de doctorat. Aquestes ajudes tenen com a objectiu poder donar suport a la generació de coneixement i recerca a través de subvencions que poden ser utilitzades per a: finançament de la formació com a doctorands, l'accés a motors de cerca bibliogràfiques o articles de pagament, adquisició d'eines necessàries per a la recerca, mètodes i anàlisis estadístiques, traducció a altres idiomes i/o publicació en revistes d'impacte.

Destinataris: Infermeres i infermers col·legiats matriculats en un programa de doctorat per al curs 2023/2024 (amb menys de 5 anys d'antiguitat en aquest programa). La sol·licitud anirà acompanyada del pla de recerca del doctorand el més actualitzat possible concorde a la data de lliurament, un informe favorable del tutor/director de la tesi doctoral o de la comissió acadèmica indicant que es manté el compromís d'elaboració de la tesi doctoral i una declaració jurada de compatibilitat en la qual s'indiqui no haver rebut finançament total per a la realització del doctorat.

El model de sol·licitud estarà publicat a la pàgina web del CONSEJO GENERAL DE ENFERMERÍA. No obstant, a continuació pots descarregar les bases de la convocatòria i la sol·licitud.

Bases

Sol·licitud

 

-Termini de presentació de sol·licituds: del 5 de setembre al 31 d'octubre de 2023

Els col·legiats a les Illes Balears, hauran d'enviar la sol·licitud al següent correu: [email protected]. La resta, al col·legi que correspongui.

Més informació:  COIBA – Tel. 971 46 27 28 / [email protected]