Blog

Una tesi de la UIB estudia la resposta infermera davant la febre infantil i el seu rol per a aplicar noves recomanacions

11:25 14 setembre en Notícia destacada, Notícies

Les últimes recomanacions per a la cura del nen febril afirmen que s'hauria de tractar la febre segons el malestar i no la xifra de temperatura. Alleujar la pressió sobre el grau de temperatura podria reduir l'ansietat de les famílies davant aquest signe i reduir de manera potencial les visites a les urgències hospitalàries i d'atenció primària. A més, els infants podrien beneficiar-se d'una menor medicalització d'aquest signe. Així ho explica en la seva tesi l'infermer Francisco Vicens, que posa el focus en el fet que les infermeres poden tenir un paper clau en aquest canvi de model, ja que tracten la febre dels infants de forma més directa que altres professionals. En aquesta línia, l'infermer en la seva tesi doctoral ha analitzat la construcció actual del concepte de febre infantil per part de professionals sanitaris i les famílies: la tesi es titula “Análisis de los conocimientos y actitudes de los profesionales y familias ante la fiebre de los niños” (*) i la va presentar aquest estiu a la UIB. 

La febre és un fenomen transversal a tots els infants, famílies, situacions i professionals de la salut que treballen en pediatria, i es tracta de manera rutinària. “És un fenomen tan tradicional i quotidià que dificulta la reflexió per part de professionals i famílies”, explica, no obstant això, “és just aquesta alta incidència la que permet que els canvis en la pràctica diària dels professionals, en les cures dels pares en la llar i l'en funcionament dels serveis de salut, puguin tenir molt de pes”.

L'objectiu principal d'aquesta tesi ha estat la construcció del concepte de febre infantil en concret per part d'infermeres que treballen en serveis pediàtrics en els contextos de: atenció primària, hospitalització i urgències hospitalàries (*). Les infermeres tracten la febre en els infants de forma més directa que altres professionals, és una part fonamental de les infermeres pediàtriques i són professionals molt pròximes a les famílies: “posar el focus en aquesta activitat pot tenir un impacte rellevant en la seva pràctica diària i en la cura dels nens i les famílies. A més, la informació que transmeten és fonamental per a les famílies i altres infermers més novells”, explica.

Els resultats han mostrat que en moltes ocasions les infermeres se situen en un marc tradicional amb una pràctica unida a una disminució de la temperatura per sota d'una xifra objectiu, deixant en un segon pla la valoració de benestar i malestar de l'infant per a administrar antipirètics com indiquen les recomanacions. Pel que fa al seu rol, qüestions com les competències o les relacions amb els metges depenen del context i la cultura del centre. Les participants perceben diferències entre disciplines que sorgeixen principalment de la manera d'entendre la cura al nen amb febre i la situació de salut.

Davant aquestes conclusions, l'infermer proposa aprofitar les sensibilitats dels participants per a dur a terme un estudi de recerca, acció participació (IAP) implementant les últimes recomanacions per a la cura dels infants amb febres en els mateixos contextos estudiats i amb la mateixa població estudiada. Per a traslladar la informació a les infermeres es poden realitzar seminaris en els quals s'acostin les recomanacions de la guia NICE sobre les cures de l'infant amb febre (NICE guidelines, 2019)”. En aquests espais, les infermeres també podrien expressar les barreres que perceben per a la seva aplicació i les estratègies d'implementació més adequades. També seria d'utilitat distribuir en les unitats i centres de salut infografies perquè estiguin a la disposició de les professionals i les famílies. “L'acceptació de les noves recomanacions en la cura dels infants amb febre pot permetre a les infermeres orientar les pautes a les famílies cap a reduir el malestar i detectar signes i símptomes d'alarma”, explica.

Consulta la tesis completa AQUÍ

Esta tesis ha contado con el apoyo económico del COIBA a través de las Ayudas COIBA a Proyectos de Investigación que se lanzan anualmente para apoyar la labor investigadora de enfermeras y enfermeros de Baleares. Más información, AQUÍ

 

(*) “Análisis de los conocimientos y actitudes de los profesionales y familias ante la fiebre de los niños”.  Directores: Dr. Jesús Molina Mula y Dra. Rosa Miró Bonet. Programa de doctorado en Investigación Traslacional en Salud Pública y Enfermedades de Alta Prevalencia.

(**) El estudio de campo consiste en un estudio cualitativo etnometodológico que analiza los discursos de enfermeras de atención primaria, hospitalización y urgencias hospitalarias, a partir de entrevistas en profundidad, para conocer las percepciones, conocimientos y actitudes de estas profesionales hacia la fiebre en los niños. El análisis de los discursos de las enfermeras sobre la fiebre en los niños, en los tres contextos estudiados, da como resultado las categorías de: conocimiento estático y numero céntrico; actitudes enfermeras dependientes; y enfermeras modelos inconscientes.