Blog

La nova Junta de Govern intensificarà les accions de cura de la salut de les infermeres i la defensa de competències

20:06 19 setembre en Notícies, Notícies destacades

La presidenta del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de les Illes Balears (COIBA), Maria José Sastre, ha presentat als membres que, juntament amb ella, integren la Junta de Govern que gestionarà l’òrgan col·legial els pròxims quatre anys. Ho ha fet durant un acte en el qual també ha explicat que les principals línies de feina seran la cura i suport dels professionals en la seva pràctica diària, la defensa i major desenvolupament de les seves competències i especialitats, així com de la prescripció infermera, i l’augment del nombre i les ràtios infermeres, entre d’altres.

El principal objectiu del COIBA és tenir cura dels professionals des de diferents vessants. En aquest sentit, la presidenta ha explicat que es donarà continuïtat al full de de ruta iniciat per l’anterior Junta de Govern, al qual s’afegiran nous programes i accions. A més de les assessories psicoemocional, jurídica, de recerca i en temes deontològics, es vol intensificar, concretament, l’atenció a la salut amb un nou servei d’ajuda als col·legiats amb problemes de salut mental i addiccions, ha anunciat la presidenta del COIBA.

A més, es treballarà en la realització d’un estudi sobre les necessitats d’infermeres en els anys vinents segons les necessitats de cures i els canvis en la població, que detalli com s’ha d’invertir a augmentar el nombre d’infermeres per poder fer front als reptes sanitaris actuals i futurs. “Les ràtios infermeres actuals fan complicat donar la qualitat de les cures que mereixen els ciutadans. La manca d’infermeres suposa un perill per a la seguretat del pacient i implica una minva d’atenció a les persones sanes, aquelles que hauríem de poder atendre amb consultes i programes per a la prevenció de la malaltia i la promoció de la salut”, ha detallat la presidenta.

Entre els principals reptes del nou mandat, Sastre també ha destacat la defensa i desenvolupament de les competències professionals, especialment pel que fa a la gestió, i de la prescripció infermera que, malgrat ser ja possible, queda pendent encara treballar en l'ordenació legal de la inclusió de les infermeres com a professionals prescriptores en l'àmbit de les seves competències.

L’acte ha comptat amb la presència de la consellera de Salut del Govern de les Illes Balears, Manuela García, i de la consellera de Famílies i Afers Socials, Catalina Cirer; les quals han dedicat unes paraules a la nova Junta; així com del conseller insular i president de l’IMAS, Guillermo Sánchez; el director general del Servei de Salut, Javier Ureña; i representants d’altres col·legis professionals com del Col·legi Oficial de Psicologia, el de fisioterapeutes i el de metges, entre altres autoritats.

Nova Junta de Govern i noves juntes insulars del COIBA

El COIBA va convocar eleccions al Ple de la Junta de Govern i a les juntes insulars el mes de juny d’acord als seus estatuts. La nova Junta de Govern, així com les insulars, foren proclamades directament no havent-se presentat altres alternatives. La infermera Maria José Sastre, qui en els darrers 4 anys ja ocupava aquest càrrec, es manté com a presidenta de la Junta de Govern del COIBA. A la Junta Insular d’Eivissa i Formentera també es manté com a presidenta Mònica Yern, i a Menorca ocupa el càrrec Purificación Luna.

La nova Junta de Govern està formada per representants dels diferents àmbits assistencials, atenció primària, hospitalària i intermèdia; de la gestió, la recerca i la docència; i de totes les especialitats infermeres (comares, Salut Mental, Salut Laboral, Familiar i Comunitària, Pediatria i Geriatria).

Aquests són els integrants:

-Presidenta: María José Sastre

-Vicepresidenta: Concepción Zaforteza

-Secretària: Pepa Ferrà

-Tresorera: Rosa González

-Vicesecretari: Francisco José Cereceda

-Vocals: Carmen Gonzalvo, Francisco Ferrer, José Iván Oña, Silvia García, María Magdalena Julià, Margalida Moranta i Noemí Sansó

Junta Insular de Menorca

-Presidenta: Purificación Luna

-Vicepresidenta: Nuria Febrer

-Secretaria: Sonia López

Junta Insular de Ibiza y Formentera

-Presidenta: MònicaYern

-Vicepresidenta1ª: María de Carmen Ortiz

-Vicepresidenta2ª (representante de Formentera): Esther Prats

-Secretaria: Irene Susana Costa

Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de les Illes Balears (COIBA)

El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de les Illes Balears (COIBA) és la institució que acull i representa de manera col·legiada a les més de 7000 infermeres titulades que exerceixen a les Illes Balears. La seva missió principal és defensar els interessos professionals de les infermeres, i l'ordenament de l'exercici i desenvolupament de les competències de la professió, en benefici dels ciutadans destinataris de la cura infermera. El COIBA vetlla per la salut de les persones i la seguretat dels pacients, des d'una pràctica professional, ètica, autònoma i competent.