Blog

Convocatòria per a cobrir places vacants de la Comissió Deontològica del COIBA 2023-2027

13:53 20 setembre en Docus-Deontológica

El termini per a presentar candidatures és fins al proper dia 20 d'octubre, inclòs

El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de les Illes Balears ha llançat una convocatòria per a cobrir places vacants de la Comissió Deontològica

Segons l'Article 46. dels Estatuts Col·legials. 

«Es formarà una Comissió Deontològica formada, com a mínim, per cinc col·legiats o col·legiades nomenats o nomenades per la Junta de Govern, que realitzarà els pertinents informes i assessoraments en les qüestions i assumptes relacionats amb la matèria de la seva competència».

Els/les aspirants hauran d'adjuntar currículum i sol·licitud dirigides a la Junta de Govern del COIBA.

 

Bases de la convocatòria

Formulari de sol·licitud