Blog

Les infermeres proposen més prevenció i formació davant el nombre creixent d’agressions a professionals sanitaris

15:57 18 octubre en Notícia destacada, Notícies

La presidenta del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de les Illes Balears (COIBA), Maria José Sastre, i la vocal d’Infermeria del Treball, Rosa González, s’han reunit amb Víctor Fernández, cap de servei de Seguretat dels Professionals de l’IB-Salut, i amb Alfredo Rodríguez, interlocutor policial sanitari territorial, per sumar esforços i acordar línies de treball conjunt.

La violència cap als professionals sanitaris ha anat en augment en els darrers anys i a les Illes Balears les infermeres són el col·lectiu professional que més sofreixen aquestes agressions. Segons el darrer informe de l’IB-Salut del 2022, l’any passat es registraren 268 casos d’agressions a infermeres a Balears; i a nivell nacional, segons dades del CGE, 2.580. Davant aquestes dades, que aquest any no deixen d’augmentar, s’ha tractat la importància de continuar reforçant el suport als professionals i la prevenció a l’entorn laboral amb actuacions amb impacte directe en els llocs de feina: mesures preventives, protocols d'actuació de caràcter legal i guies d'actuació per a la prevenció i gestió, així com reforçar la col·laboració amb interlocutors policials sanitaris i millorar les condicions de seguretat dels centres sanitaris. El COIBA, per part seva, s’ha posat a disposició per donar una mà en la formació a les infermeres en habilitats comunicatives i maneig de conflictes.

Així mateix, des del COIBA s’ha destacat la necessitat de dur a terme campanyes de conscienciació i informació dirigides a la societat. Les representants del COIBA han recalcat que les conductes violentes, tot i ser injustificades, tenen una etiologia multifactorial que cal desengranar per aconseguir dissenyar actuacions de prevenció efectives: expectatives no realistes dels usuaris, manca d’educació per a la salut, manca de valoració dels professionals de la sanitat i desconeixement de la seva feina, creixement general de la violència social, i dèficits del mateix sistema sanitari (manca d’accessibilitat, les llistes d’espera, etc.).

Cal no normalitzar i denunciar sempre: el COIBA té a disposició de les infermeres un protocol d’agressions amb suport psicoemocional i jurídic

Sastre i González han insistit en el fet que les dades actuals són especialment preocupants perquè únicament reflecteixen els casos denunciats, que sovint són únicament els fets físics. Moltes vegades només es denuncia quan l'agressió és física, però hi ha altres conductes que violenten i intimiden i no és denuncien tot i tenir un greu impacte sobre el professional: des del llenguatge ofensiu fins a conductes verbals o físiques amenaçadores, intimidatòries, abusives o, en general, irrespectuoses.

En aquest sentit, destaca la importància de no normalitzar i de denunciar: una major visibilitat és la primera passa per aconseguir la prevenció. El COIBA té a disposició de totes les infermeres i infermers de Balears un protocol d’agressions amb suport des d’un doble vessant: assessoria psicoemocional i suport dels serveis jurídics del COIBA. Aquest protocol, a més, té l’objectiu de facilitar i potenciar la notificació per reduir el fenomen iceberg, i de crear un registre col·legial d’agressions pel seu seguiment i l’adopció d’estratègies. Per altra banda, als llocs de feina, el procés actualment s’ha facilitat molt gràcies a la figura de l’interlocutor policial sanitari.

Les agressions a professionals de l’àmbit sanitari son una problemàtica que no sols afecta els professionals en sí, la violència en el lloc de treball té influència a tots els nivells i provoca a llarg termini un impacte global en termes de cost, eficiència i efectivitat en els sistemes de salut i, per tant, en la qualitat assistencial. Les conselleries de salut autonòmiques, amb la implicació dels col·legis professionals, han implementat plans de prevenció i registres, formacions i campanyes de sensibilització a la població. Però queda encara recorregut i feina a fer. La participació de totes les administracions públiques és imprescindible per aconseguir implantar un major nivell de conscienciació i sensibilització entre la societat, les institucions i els professionals.