Blog

AJUNTAMENT DE PALMA: Convocatòria Concurs-Oposició 1 plaça Tècnic/a Mitjà/Mitjana en Infermeria

13:29 27 novembre en Concursos i Oposicions

PROCÉS SELECTIU:

BOIB 09/11/2023: Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Convocatòria per a la cobertura de 1 plaça de Tècnic/a mitjà/mitjana en Infermeria (taxa de reposició) pel sistema de concurs oposició, pel torn lliure, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de l'any 2020.

-Consultar Resolució BOIB

 

-Presentació de sol·licituds: 20 dies naturals, a partir del dia següent de la data de publicació de la convocatòria  (fins el 29 de novembre de 2023)

-Taxes d'examen:  26,52€

-Inscripcions i pagament de taxes: A través del Portal de l'Opositor-AJ.PALMA