Blog

1309/2022 Estudi WIPER (Water Immersion and PERidural). Estudi comparatiu dels resultats obstètrics i perinatals de la immersió en l'aigua enfront de l'ús d'epidural com analgèsic en el part

13:24 01 desembre en Proyectos en curso 22

Investigadora principal: Mª. Carmen Herrero Orenga

 

La immersió en l'aigua durant el part augmenta les possibilitats analgèsiques de què disposa la dona per enfrontar-se a aquest procés. L'evidència científica confirma que el part dins l'aigua és segur, respecta la fisiologia del naixement i ofereix una experiència de part positiva a les dones.

Objectiu: investigar sobre l'efecte de l'ús de l'aigua en els resultats materns i neonatals en comparació amb els d'aquelles dones que optaren per analgèsia epidural durant el seu procés de part.

Disseny: estudi observacional retrospectiu de cohorts. Àmbit i subjectes a estudi: 1.134 gestants que varen donar a llum entre 2009 i 2019, en un centre hospitalari públic, amb embaràs únic de baix risc, a terme, sense complicacions. 567 assignades a la cohort d'immersió en aigua i una mostra aleatòria estratificada per paritat de 567 dones assignades a la cohort epidural.

Variables maternes: tipus de part i trauma perineal.

Variables Neonatals: taxa de nounats patològics determinada mitjançant els resultats de l'Apgar al cap de 5 minuts i pH arterial del cordó umbilical i ingressos a UCIN del recent nats.

Recollida de dades: a partir del quadre de comandaments del servei de parts i història clínica electrònica de les gestants.

Anàlisi de les dades: descriptiva dels grups a estudi i inferencial. S'estudiarà la natura de les variables, en relació amb la seva normalitat, així com la seva curtosi i asimetria mitjançant tècniques estadístiques inferencials, paramètriques o no paramètriques, en funció dels resultats.