Blog

1493/2022 Prevalença d'inseguretat alimentària en adolescents d'àrees de distint índex de privació socioeconòmica

13:58 01 desembre en Proyectos en curso 22

Investigadora principal: Laura Capitán Moyano

 

Es proposa un estudi descriptiu transversal per conèixer la prevalença d'inseguretat alimentària en adolescents entre 12 i 16 anys que estiguin cursant l'Educació Secundària Obligatòria (ESO). S'analitzarà com aquesta prevalença es distribueix al llarg del gradient social i la seva associació amb variables de percepció de l'entorn interpersonal i comunitari de l'adolescent. L'estudi es durà a terme en centres escolars de secundària (públics i concertats) de la ciutat de Palma, ubicats en zones de distint nivell de privació socioeconòmica.

S'administrarà un qüestionari als adolescents que inclou: perfil sociodemogràfic, composició de la unitat de convivència, inseguretat alimentària, percepció de l'entorn interpersonal i comunitari, i qualitat de vida relacionada amb la salut. També s'administrarà un qüestionari específic als responsables del centre escolar per conèixer quines polítiques relacionades amb l'alimentació duen a terme i el seu abordatge davant casos de manca d'accés als aliments. Finalment, es passarà un altre qüestionari als pares dels adolescents per saber si han rebut qualque tipus d'ajuda o subvenció per pal·liar els problemes d'accés a l'alimentació.