Blog

1499/2022 Turnicitat en població laboral activa: variables mediadores i moduladores de la qualitat de la son i els nivells glucèmics

15:17 01 desembre en Proyectos en curso 22

Investigadora principal: Maria Antònia Alou

 

Introducció: la turnicitat laboral pot afectar a la qualitat de la son i produir problemes de salut. S'ha relacionat una mala qualitat de la son amb una reducció en la sensibilitat a la insulina, i s'ha observat que una exposició continua a turnicitat produeix major risc de desenvolupar diabetis. Actualment, escassegen estudis que avaluïn l'efecte de la turnicitat laboral i la qualitat de la son en els nivells glucèmics en població europea, i la influència del cronotip, la classe social i el sexe.

Objectius: l'objectiu principal és avaluar l'associació entre turnicitat laboral i nivells glucèmics en una població laboral activa i determinar si aquesta associació està mediada, totalment o parcialment, por la qualitat de la son. A més, es pretén analitzar:

1) El possible efecte modulador del cronotip i del nivell de responsabilitat laboral en aquesta associació, i

2) L'impacte de la turnicitat laboral en el desenvolupament de prediabetis i diabetis.

Mètodes: per tractar de respondre als objectius, es plantegen dues fases. En la fase 1 s'avaluarà l'associació entre turnicitat laboral i glucèmia, amb la qualitat de la son com a variable de mediació, a través d'un estudi observacional transversal amb un total de 200 participants. En la fase 2, es plantejarà un estudi de 188 casos i 188 controls (n=376) per avaluar la relació entre turnicitat laboral i desenvolupament de diabetis tipus 2. S'estudiaran dades sociodemogràfiques, cronotip, qualitat de la son, turnicitat, glucèmia plasmàtica en dejú, IMC, risc cardiovascular, activitat física i dieta mediterrània, entre d'altres.