Blog

1500/2022 Entorns de part i naixement: fonts d'opressió i/o privilegi? Una investigació crítica des de les veus implicades

16:08 01 desembre en Proyectos en curso 22

Investigadora principal: Maria Magdalena Borràs

 

Introducció: quan es comparen entorns institucionals alternatius i convencionals per a l’atenció al part-naixement, no hi ha consens en l’evidència científica que asseguri que un entorn generi processos, resultats i experiències de part-naixement més segures, eficients, saludables i/o satisfactòries que un altre.

Pregunta de recerca: Com l'entorn, les pràctiques i les relacions condicionen les experiències de part-naixement segons les dones, les acompanyants i les professionals implicades?

Metodologia: es durà a terme un estudi qualitatiu etnometodològic d'anàlisi crítica-social del discurs a partir de la Teoria del Territori de Naixement. Es realitzaran entrevistes en profunditat abans i després del part a cada dona amb, si és el cas, les persones que l'acompanyaran personalment durant el part, i entrevistes semiestructurades a les persones implicades en la gestió i atenció al part i naixement. També es duran a terme diaris de camp. El mostreig serà intencional i per bola de neu, basat en el criteri de seleccionar la màxima diversitat discursiva en els diferents entorns (domicilis, casa de naixements i hospital). S'estableix una mostra inicial de 12 dones, 36 acompanyants i 12 professionals, que s'ajustaran segons la saturació teòrica de les dades. Les participants dels entorns hospitalaris i domiciliaris es reclutaran a través de l'Associació Naixença i les participants de l'entorn «casa de naixements» es reclutaran a través de la Casa de Naixements Migjorn de Barcelona. Es farà una anàlisi crítica, deductiva i inductiva de les dades recollides. S'ha informat favorablement de la sol·licitud d'avaluació del projecte per part del Comitè Ètic de Recerca.