Blog

IBSALUT: Publicat Concurs de TRASLLATS per a les categories d'Infermera de Salut Mental i Comare

13:41 13 desembre en Concursos i Oposicions

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es convoca un concurs de trasllat voluntari per a proveir vuitanta-vuit (88) places bàsiques vacants de personal estatutari fix de les categories de Infermer/Infermera de Salut Mental, Infermer especialista obstètric-ginecològic (comare)/Infermera especialista obstètrica-ginecològica (comare) i Fisioterapeuta, dependents del Servei de Salut:

  • 29 places Inf. Salut Mental
  • 30 places Comare
  • Consultar resolució BOIB

 

Termini de presentació de sol·licituds: del 13 de desembre de 2023 al 12 de gener de 2024. Inscripció telemàtica a través de:

https://www.caib.es/seucaib/es/tramites/tramite/5919299

Al concurs de trasllat només podrà accedir el personal estatutari del Sistema Nacional de Salut que tingui un nomenament fix en una de les categories en la data en què venci el termini per a presentar les sol·licituds i que estigui en alguna de les situacions que es detallen en la convocatòria.

-Més informació: IBSALUT-Concurs Trasllats