Blog

Participació en un projecte de recerca de la UIB sobre el burnout en infermeres. T'agradaria ser entrevistada?

13:55 15 desembre en Estudios participación, Notícies

La infermera i doctoranda Sarah-Louise Flowers cerca infermeres qualificades per a participar voluntàriament en un projecte de recerca que s'està duent a terme en la UIB: Cuidados Compasivos; Una exploración de los Recursos Internos de las Enfermeras frente al Burnout

T'agradaria ser entrevistada sobre com et fa sentir la infermeria actual i com afecta a l'atenció del pacient?

Aquesta doctoranda de la UIB cerca infermeres que concedeixin una hora del seu temps per a ser entrevistades sobre les seves experiències com a infermeres en actiu, amb especial atenció a la prestació de cures compassives, l'estrès laboral i l'esgotament, així com les formes en què podem intentar millorar la situació dels futurs professionals. Aquestes entrevistes es gravaran i transcriuran de manera audible, s'anonimitzaran i s'utilitzaran per a l'anàlisi de la recerca doctoral.

Més informació sobre aquest projecte de recerca:

L'objectiu general d'aquest estudi és obtenir una visió detallada de com els recursos interns utilitzats per les infermeres en diferents moments de la seva carrera afecten la seva capacitat per a prestar cures compassives en entorns de gran estrès i esgotament, amb l'objectiu últim d'utilitzar els resultats per a introduir millores en els programes de formació d'infermeres, a fi de millorar els resultats de salut mental dels estudiants i futurs professionals.

Una comprensió més profunda de la complexa xarxa de recursos interns, motivacions i limitacions que impulsa la capacitat de les infermeres per a prestar cures compassives permetrà, en última instància, que els canvis educatius i polítics es basin en les experiències viscudes per les persones que treballen en l'àmbit de la salut, fonamentant així la teoria en la pràctica real.

Supervisores: Noemí Sansó, Laura Galiana, Mireia Solà