Blog

Un grup d'infermeres de Balears publica un estudi que demostra que el contagi del COVID es redueix a la meitat utilitzant mascareta

16:14 12 gener en Notícia destacada, Notícies

Un grup d'investigadors de la Universitat de les Illes Baleares format majoritàriament per infermeres ha publicat recentment un estudi que demostra que el contagi del SARS-CoV-2 es redueix a la meitat utilitzant mascareta i que en els espais tancats aquestes tenen major impacte. Segons explica una d'aquestes investigadores, la infermera Aina Huguet Torres, “el contagi del SARS-CoV-2 es redueix a la meitat utilitzant mascareta independentment del tipus d'entorn, de la distància i del temps d'exposició” i “en els espais tancats té un efecte protector encara major”.

La investigación, publicada en la revista científica Frontiers in Public Health, se centra en l'efecte de l'àmbit d'exposició i les mesures de protecció davant el risc de la transmissió per SARS-CoV-2, i ha estat duta a terme pels investigadors Aina Huguet Torres, Enrique Castro Sánchez, Laura Capitán Moyano, Cristian Sánchez Rodríguez, Miquel Bennasar Veny i Aina M. Yáñez del Grup de Recerca de Salut Global de la Universitat de les Illes Balears (UIB) i de l'Institut de Recerca Sanitària dels Illes Balears (IdISBa).  L’estudi ha comptat amb el suport econòmic del Col·legi d’Infermeres i Infermers dels Illes Balears (COIBA) a través de les Ajudes a Projectes de Recerca, una convocatòria competitiva que llança anualment l'òrgan col·legial, i ja va guanyar, com a projecte, un premi de recerca de la Reial Acadèmia de Medicina dels Illes Balears (RAMIB). A més, la infermera i investigadora Aina Huguet Torres compta amb la beca predoctoral Florence Nightingale de 3 anys, resultat d'un conveni entre la UIB i el COIBA, per al programa de doctorat de Salut Global de la UIB.

L'estudi, explica Huguet Torres, es va realitzar amb la col·laboració de les infermeres de la Central de Coordinació de COVID-19 (CC COVID) de Mallorca. A més de la informació que es recollia durant el rastreig dels contactes estrets amb una persona infectada per COVID-19 (temps d'exposició i distància), es va incloure informació addicional com: el lloc de contacte, la ventilació, ús i tipus de mascareta, i rentada de mans, amb la finalitat d'avaluar els mecanismes de transmissió i l'eficàcia de les mesures de protecció individuals i l'entorn d'exposició. “També hem comprovat que si la trobada amb el contacte estret es produïa en un espai tancat i sense ventilació la probabilitat de contagi era més del doble que si aquest es produïa en un espai obert, independentment d'altres factors”, afirma.

Els resultats sobre la transmissió de SARS-CoV-2 són extrapolables a altres infeccions respiratòries, ja que comparteixen el mateix canal de transmissió: mitjançant microgotes que s'expulsen en parlar, tossir i/o esternudar, explica Huguet Torres. . “Per tant, és fonamental adoptar les mesures de prevenció que han demostrat ser eficaces i aplicar-les a qualsevol situació de transmissió de malalties respiratòries, com la de l'actual epidèmia de grip”, propone Huguet Torres haciendo referencia a la actual recuperación de la mascarilla en centros sanitarios.

Gràcies a aquest treball es compta amb noves dades sobre l'efectivitat de l'ús de mascareta i altres mesures en la prevenció del contagi per SARS-CoV-2. Segons explica Huguet Torres, la ventilació dels espais i un menor temps d'exposició van mostrar reduir la transmissió del virus. També destaca que durant la pandèmia gran part dels contagis (aproximadament el 80%) es produïen en l'àmbit domiciliari (família i amics). En el seu moment pocs estudis sobre la transmissió comunitària se centraven en avaluar l'impacte d'aquestes mesures de prevenció, i la majoria de les recerques analitzaven l'ús de la mascareta i altres mesures davant la transmissió de patògens respiratoris en àmbits específics com els centres escolars o sanitaris. La novetat d'aquest estudi, afirma, és que desgrana l'efectivitat de cadascuna d'aquestes mesures en l'entorn comunitari, és a dir, en tots els àmbits de la vida diària (domicili, treball, esport, oci, etc.).

La investigadora assegura que conèixer l'efectivitat de cadascuna de les mesures de prevenció o protecció és una eina molt útil per a la gestió d'epidèmies, ja que ajuda a identificar de manera òptima a les persones que tenen un major risc de contagi. Aquest estudi en concret, explica, mostra la importància de conèixer les característiques del contacte estret i “que en futures pandèmies s'haurien de tenir en compte els factors de risc que poden ajudar-nos a identificar els contactes estrets més vulnerables d'infecció i delimitar el rastreig als contactes amb més risc en situacions de col·lapse del sistema sanitari”.Així, aquesta evidència podria haver ajudat a optimitzar els mecanismes de rastreig de contactes estrets en temps real, millorar i agilitzar la identificació de contactes estrets amb major risc i, així, centrar-se en la població més vulnerable.

Parte del equipo del Grupo de Investigación de Salud Global de la Universitat de les Illes Balears