Blog

Ampliació de termini: convocatòria de noves places de la Comissió de Cures Respiratòries 2023-2027

12:16 22 gener en Docus Respiratorias, Notícies

IMPORTANT: el termini per a presentar candidatures s'ha ampliat fins al 26 de gener de 2024

El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de les Illes Balears convoca diverses places per formar part de la Comissió de Cures Respiratòries

La Comissió de Cures Respiratòries pretén unificar coneixements i planificar línies d'actuació emmarcades en les guies clíniques i en la millor evidència possible, per garantir unes cures de qualitat, i treballar de forma unificada, amb independència de l'àmbit assistencial en el qual es trobi el pacient.

Els objectius principals d'aquesta comissió són:

   1. Millorar la pràctica clínica i assistencial centrada en els pacients, la família i la comunitat.
   2. Reduir la variabilitat en les cures.
   3. Marcar línies estratègiques en alguns dels problemes ja detectats, com són l'infradiagnòstic, l'escassa adherència terapèutica i la manca de continuïtat assistencial.
   4. Prevenir i conscienciar la població sobre la salut respiratòria, col·laborant en les campanyes anuals
   5. Promoure la formació per al personal que treballa amb pacients respiratoris.
   6. Incentivar el professional per a la formació continuada i la recerca.

 

Les persones que estiguin interessades a formar part de la comissió han de complir els següents requisits:

   1. Estar col·legiat al COIBA
   2. No haver estat declarat culpable en expedient disciplinari
   3. No haver estat separat de la professió, de cap càrrec públic, ni sancionat en via penal, civil i administrativa.

 

Les/els aspirants hauran d'emplenar el formulari de sol·licitud i adjuntar en el mateix el seu curriculum vitae. Tota la informació serà dirigida a la Junta de Govern del COIBA.

Documentació:

Bases de la convocatòria (IMPORTANT: El termini per a presentar candidatures s'ha ampliat fins al 26 de gener de 2024)

Formulari de sol·licitud