Blog

Concurs-Oposició IBSALUT: Publicades notes DEFINITIVES de l'examen de la categoria d'Infermera d'Urgències d'AP

14:48 26 gener en Concursos i Oposicions

26/01/2024: L'IBSALUT publica la llista de calificacions «definitives», corresponent al concurs-oposició convocat en 2022, celebrat el passat 17 de desembre de la categoria d'Infermera d'Urgències d'Atenció Primària. Únicament accediran a la fase de concurs les persones aspirants amb una nota igual o superior a 33,00.

Consultar documents:

-Diligència

-Llista calificacions per ordre alfabètic

-Llista calificacions per ordre de nota

Model autobarem

 

Les persones aspirants que han superat la fase d'oposició han de presentar l'autovaloració dels mèrits en el termini de deu dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de les calificacions definitives (fins al 9 de febrer de 2024, inclòs)

-Més informació sobre el procediment a: IBSALUT-Concurs-Oposició