Blog

Concurs-Oposició IBSALUT: Publicades notes DEFINITIVES de l'examen de la categoria d'Infermera de Salut Mental

08:56 05 febrer en Concursos i Oposicions

01/02/2024: L'IBSALUT publica la llista de calificacions «definitives» de l'examen, corresponent al concurs-oposició convocat en 2022, celebrat el passat 17 de desembre de la categoria d'Infermera de Salut Mental. 

Consultar documents:

Diligència

Llista calificacions per ordre alfabètic

Llista calificacions per ordre de nota

-Model d'Autobarem:

 

Les persones aspirants que han superat la fase d'oposició han de presentar l'autovaloració dels mèrits en el termini de deu dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de les calificacions definitives (fins al 15 de febrer de 2024, inclòs)

-Més informació sobre el procediment a: IBSALUT-Concurs-Oposició