Blog

Concurs-Oposició IBSALUT: Publicades notes DEFINITIVES de l'examen de la categoria de Comare

10:39 08 febrer en Concursos i Oposicions

08/02/2024: L'IBSALUT publica la llista de calificacions «definitives», corresponent al concurs-oposició convocat en 2022, celebrat el passat 17 de desembre de la categoria d'Infermera Obstètrica-Ginecològica (Comare). Únicament accediran a la fase de concurs les persones aspirants amb una nota igual o superior a 44,00.

Consultar documents:

Diligència

Llista definitiva notes per ordre alfabètic

Llista calificacions per ordre de puntuació

-Model d'Autobarem:

 

Les persones aspirants que han superat la fase d'oposició han de presentar l'autovaloració dels mèrits en el termini de deu dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de les calificacions definitives (fins al 22 de febrer de 2024, inclòs)

-Més informació sobre el procediment a: IBSALUT-Concurs-Oposició