Blog

CONSELL INSULAR MENORCA: Concurs-Oposició oferta pública d'ocupació del CIM 2021-2023

09:02 08 febrer en Concursos i Oposicions

-Ofertes 4 places d'Infermeria (2 torn lliure, 1 torn lliure amb discapacitat i 1 de promoció interna)

BOIB 23/01/2024: Acord del Consell Executiu del Consell Insular de Menorca de data 22 de desembre de 2023 i 15 de gener de 2024, relatiu a l'aprovació i modificació dels Bases específiques i la convocatòria de les proves selectives de provisió de places de la plantilla del Consell Insular de Menorca (Arxiver, Educador Social, Enginyer Tècnic Agrícola, Enginyer Tècnic Industrial, Informàtic, Infermera, Tècnic de Gestió, Tècnic de Medi Ambient, Tècnic de Gestió de Persones, Tècnic de Gestió Cultural i Treballador Social) de l'Oferta Pública d'ocupació 2021, 2022 i 2023.

CONSULTAR:

Bases Generals

Bases Específiques

 

-Termini de presentació de sol·licituds: fins el 20 de febrer de 2024 ( 20 dies hàbils des del dia següent de la data de publicació de la convocatòria)

-Data examen: (s'anunciarà durant el mes de febrer): maig (fase teòrica, part general) i juny (fase teòrica-pràctica, part específica)

-Més informació: concurs-oposició CIM