Blog

Ministeri de Sanitat: Publicades les notes PROVISIONALS de l'Examen IIR 2024

14:47 09 febrer en Notícies

MINISTERI DE SANITAT: Resolució de la Direcció General d'Ordenació Professional per la qual s'aproven les relacions provisionals de resultats de les proves selectives convocades per l'ordre SND/990/2023, de 17 d'agost (accés a la formació sanitària especialitzada en 2024).

Termini de reclamacions: quatre dies hàbils per a presentar la reclamació de les 09:00h del 8 de febrer a les 17:00h del 13 de febrer de 2024, per a esmenar els defectes que motiven la reclamació, realitzant les al·legacions i aportant la documentació corresponent.

Consultar Resultats

Consultar Resolució

Consultar Factors de Correcció

Consultar Full informatiu

Descarregar Formulari Reclamació

 

-Més informació del procés i situació actual de cada aspirant:  Ministeri de Sanitat-Formació Sanitària Especialitzada

Etiquetes