Blog

Borsa Única-IBSALUT: Publicada llista DEFINITIVA de puntuació de mèrits de les categorias d'Infermera Pediàtrica, Geriàtrica, del Treball i de Salut Mental

10:35 16 febrer en Concursos i Oposicions

16/02/2024: Publicades resolucions del director general del Servei de Salut de les Iles Balears per la qual es publique les llistes definitives amb la puntuació de les persones candidates del concurs de mèrits per a constituir borses generals per a seleccionar personal estatutari temporal del Servei de Salut de les categories d'Infermera Especialista en Infermeria Pediàtrica, Geriàtrica, Salut Mental i del Treball i les llistes d'exclosos per no acreditar que compleixen els requisits. (Data darrer tall: 8 de novembre de 2023)

-Consultar resolucions:

Infermera Especialista en Infermeria Pediàtrica

Infermera Especialista en Infermeria Geriàtrica

Infermera Especialista en Salut Mental

Infermera Especialista en Infermeria del Treball

 

-Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, es pot interposar un recurs de reposició davant l'òrgan que dicta en el termini d'un mes a comptar des del dia següent de la data de publicació d'aquesta resolució

-Formulari interposició de recurs: descarregar

 

-Més informació: IBSALUT-B.ÚNICA