Blog

Concurs-Extraordinari IBSALUT: Publicada llista de persones que han superat el concurs extraordinari de la categoria d'Infermera d'Urgències d'AP

09:13 20 febrer en Concursos i Oposicions

20/02/2024: Resolució del Director General del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual s'aprova la llista de persones que han superat el concurs extraordinari derivat de l'oferta d'ocupació pública addicional d'estabilitat ordinària i excepcional d'estabilització per a cobrir places vacants en la categoria infermer/infermera d'urgència en atenció primària del Servei de Salut de les Illes Balears

-Consultar Resolució

 

Termini de presentació de documentació: 10 dies hàbils, a partir de l'endemà de la publicació de la resolució.

Nota Informativa

Declaració Responsable

Formulari Documentació

 

Més informació: IBSALUT-Concurs Extraordinari