Blog

MINISTERI DE SANITAT: publicades les notes DEFINITIVES de l'examen IIR 2024

09:57 22 febrer en Notícia destacada, Notícies

MINISTERI DE SANITAT: Resolució de la Direcció General d'Ordenació Professional, per la qual s'aproven les relacions definitives de resultats de les proves selectives 2023 per a l'accés l'any 2024 a places de formació sanitària especialitzada per a les titulacions universitàries de Grau/Llicenciatura/Diplomatura de Medicina, Farmàcia, Infermeria i àmbit de la Psicologia, la Química, la Biologia i la Física, convocades per l'Ordre SND/990/2023, de 17 d'agost.

Consultar Resultats

Consultar Resolució

Consultar Full Informatiu i Factors de Correcció

 

-Més informació del procés i situació actual de cada aspirant:  Ministeri de Sanitat-Formació Sanitària Especialitzada

Etiquetes