Blog

El COIBA exigeix a la Conselleria de Salut una aposta ferma per la professió infermera

17:02 26 febrer en Notícia destacada, Notícies

La presidenta i la secretària del COIBA s’han reunit avui amb la consellera de Salut, el director general del Servei de Salut i la subdirectora de Cures Assistencials

La presidenta i la secretària del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de les Illes Balears (COIBA), Maria José Sastre i Pepa Ferrà, s’han reunit avui amb la consellera de Salut, Manuela García; el director general del Servei de Salut, Javier Ureña, i la subdirectora de Cures Assistencials, Concha Zaforteza, per fer seguiment dels compromisos adquirits a principi de la legislatura per part d’aquesta conselleria. Aquests compromisos eren una aposta ferma i real per la professió, a partir de les reivindicacions presentades pel COIBA, i atendre demandes pendents i urgents, com el desenvolupament de les competències i especialitats infermeres, i l’accés igualitari a càrrecs de gestió.

En aquesta trobada, des del Col·legi s’ha demanat per l’estat de la reivindicació traslladada del necessari desenvolupament i reconeixement de totes les competències infermeres, especialment pel que fa a l’àmbit de la gestió. Les competències en les quals es forma a les infermeres són molt àmplies, i el fet que les institucions apostin pel seu desenvolupament professional i la igualtat d’oportunitats en l’accés a llocs de lideratges, té un impacte directe a nivell cost-efectiu i en la millora de la salut de la població.

Les representants del COIBA també han reclamat que es doni resposta a altres qüestions pendents com el desenvolupament de les especialitats infermeres. Han recordat que cal reconvertir places i crear-ne de noves. La manca de places específiques i la dinàmica existent de cobrir-les amb infermeres no especialistes suposa una minva important en la qualitat de l’atenció. S’estan formant infermeres especialistes en Atenció Familiar i Comunitària, Geriatria, Pediatria, Salut Mental, Treball i comares, però aquesta inversió no repercuteix com hauria en la salut de la població.

Entre altres reivindicacions que preocupen a l’òrgan col·legial, s’ha demanat per altres temes pendents com la reiterada denúncia de manca d’infermeres i la necessària millora de les condicions laborals i d’estabilitat, i han assenyalat que l’alta rotació i la temporalitat afecten no sols a les professionals, sinó a la salut de la població. També s’han tractat altres temes importants com el desenvolupament de les guies de prescripció infermera, l’atenció extrahospitalària a la zona del Llevant de Mallorca o la millora de la borsa única.