Blog

Borsa Única-IBSALUT: Publicada llista definitiva de puntuació de mèrits de la categoria de COMARE

13:13 13 març en Concursos i Oposicions

13/03/2024: Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es publica la llista definitiva amb la puntuació de les persones candidates del concurs de mèrits per a constituir borses generals per a seleccionar personal estatutari temporal del Servei de Salut de la categoria infermer especialista obstètric-ginecològic/infermera especialista obstètric-ginecològica (Comare) i la llista d'exclosos per no acreditar que compleixen els requisits (Data darrer tall: 8 de novembre de 2023)

-Consultar Resolució

 

Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, pot interposar-se un recurs de reposició davant l'òrgan que dicta en el termini d'un mes a comptar des del dia següent de la data de publicació d'aquesta resolució

-Formulari interposició de recurs: descarregar

 

-Més informació: IBSALUT-B.ÚNICA