Blog

Un equip d'infermeres lidera un innovador estudi per a millorar la detecció precoç del Chagas a Balears

15:59 22 març en Notícies

La malaltia de Chagas està reconeguda per l'OMS com una malaltia tropical desatesa (ETD). S'estima que 7 milions de persones en el món tenen aquesta malaltia i menys del 10% dels casos són diagnosticats de manera oportuna i tractats. Es tracta d'una malaltia parasitària endèmica d'Amèrica Llatina, generalment transmesa per la picada d'una xinxa i de mare a fill durant l'embaràs i part, que actualment ja ha adquirit una distribució global arran dels fluxos migratoris i els viatges. A Espanya es calcula que es concentren al voltant de 55.000 casos, la majoria importats (contret al país d'origen) i per transmissió de mares a fills, ja que aquí no es dona el vector de transmissió per picada (la xinxa).

És una malaltia silenciosa, asimptomàtica en la majoria dels casos i poc coneguda, per la qual cosa és fa necessari un important treball de visibilitat i formació dirigit a pacients i a professionals. I aquesta va ser la motivació que va portar en 2023 a un grup d'infermeres del SUAP Escola Graduada, el qual atén una àrea on resideix un número important de població en risc, a iniciar un projecte de recerca per a millorar la prevenció i atenció en la comunitat autònoma. A més, la població migrant afectada és un col·lectiu potencialment vulnerable per la seva situació soci-laboral i/o administrativa i això pot ocasionar unes certes barreres per a accedir al sistema sanitari, apunten aquestes infermeres.

Segons expliquen al principi només el 5% de les persones tenen símptomes i la gran majoria poden conviure amb el paràsit tota la vida sense saber-ho, la qual cosa complica que es rebi el tractament. Fins a 30 anys després pot derivar en problemes cardíacs i digestius greus, que poden comportar la mort. “És important promoure la detecció precoç i el tractament, de manera ràpida i senzilla: es diagnostica amb una anàlisi de sang, i el tractament és per via oral durant dos mesos”, explica Maria València, qui al costat de Sonia Navas i Jorge Simón, totes elles infermeres, lideren un projecte de recerca per a avaluar la detecció de Chagas mitjançant la realització de proves ràpides en els serveis d'urgències d'Atenció Primària de Mallorca, com a part d'estratègia d'oportunitat sistemàtica, per a afavorir l'accés al diagnòstic, tractament i atenció de la malaltia en població de risc. És un projecte promogut per la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca (Conselleria de Salut) amb la col·laboració d'altres professionals del Centro Nacional de Microbiología - Instituto de Salud Carlos III, la Fundació Mundo Sano, l'Hospital Universitari Son Espases i l'OMS.

En concret, aquest s'està duent a terme en el SUAP Escola Graduada i s'ofereix la prova ràpida serològica a usuaris/as i acompanyants que acudeixen als serveis d'urgències, així com també assessorament que pugui ajudar a encaminar a la població infectada a l'atenció integral de salut que requereixen.

Maria Valencia destaca que ”és essencial integrar la malaltia en atenció primària, la formació i sensibilització dels professionals sanitaris i la interacció amb altres nivells assistencials per a augmentar la detecció precoç, reduir la transmissió congènita i la progressió a formes més greus”. El projecte es va iniciar en 2023 i gràcies a ell s’han diagnosticat 11 casos nous (dels 600 pacients reclutats), que ja estan rebent el tractament i s'evitarà que derivin en complicacions greus o que es transmeti de mare a fill. A més, actualment s'estan analitzant els primers resultats obtinguts fins a dia d'avui per a començar a extreure les conclusions.

Les professionals apunten que la prevenció i control del Chagas requereix un abordatge integral, multidisciplinari i sociocultural.“L'enfocament de l'estudi cap a atenció primària, i en concret en els serveis d'urgències, permet donar una resposta amb adaptació sociocultural a les necessitats sanitàries de la població migrant en risc i contribuir al control i maneig de la malaltia des d'un abordatge integral i integrat com a problema de salut pública”, explica Sonia Navas.

L'estudi també destaca el paper que les infermeres poden exercir en la identificació de les persones en situació de risc i en la realització de proves diagnòstiques de cribratge. Segons expliquen, s'ha vist estratègica la figura de la infermera com a referent del pacient i dels professionals en la coordinació entre els diferents nivells i serveis de salut, especialment tenint en compte la vulnerabilitat de la població migrant afectada i els obstacles de tipus cultural i social als quals s'exposen.