Blog

UIB-Curs: Redacció d'articles científics en anglès “Scientific Writing Mastery”

16:05 15 abril en Altres Cursos1

La FUE-IB organitza aquest curs, que té com a objectiu principal, dotar als estudiants amb les habilitats i coneixements necessaris per a una redacció científica eficaç. Això implica comprendre l'estructura, l'estil i el llenguatge dels textos científics, així com desenvolupar la capacitat d'elaborar documents científics clars, concisos i complets.

El curs està dissenyat tant per a principiants en la recerca que aspiren a començar a redactar i publicar els seus propis estudis científics, com per a docents i investigadors de qualsevol nivell que cerquen perfeccionar les seves habilitats de redacció per a fins de publicació científica.

-Requisits d'accés: Nivell B2 d'Anglès

-Data: del 6 al 10 de maig de 2024

-Modalitat Presencial

 

Més informació i inscripcions a: Scientific Writing Mastery | FUEIB