Blog

Reunió amb el Servei de Salut per abordar una major aposta pel lideratge i desenvolupament infermer

14:20 19 abril en Elecciones Coiba-2023, Notícia destacada, Notícies

La presidenta del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de les Illes Balears (COIBA) s’ha reunit avui amb el director general del Servei de Salut de les Illes Baleares per tractar diverses qüestions que ara mateix dificulten oferir una cura infermera a l’altura de les necessitats de la població. Han participat en la reunió la presidenta i el misser del Col·legi, Maria José Sastre i Fernando Caimari, i per part del Servei de Salut, el director general, Javier Ureña; la subdirectora de Cures Assistencials, Concha Zaforteza; la subdirectora de Relacions Laborals i Atenció al Professional, Verónica Segura; i el subdirector de Gestió de Personal, Juan José Terrassa.

Entre les qüestions tractades, des del COIBA s'han traslladat propostes per posar fi a la situació actual de limitació de desenvolupament competencial i professional de les infermeres, especialment en relació amb els càrrecs de gestió i lideratge. En aquest sentit, s'ha insistit en la necessitat de revisar les convocatòries per a càrrecs de gestió infermera, que encara massa vegades, malgrat ser competències específicament infermeres o referents al lideratge d'àrees amb especial presència de cures infermeres, s'obren a altres professionals sanitàries.

Les infermeres amb freqüència no se’ls permet exercir o no es potencia com caldria, tota la seva competència, i tenen menys oportunitats de desenvolupar el seu lideratge, ocupar llocs de gestió i lideratge i influir en determinades polítiques estratègiques. El COIBA, com a col·legi professional, treballa incansablement per millorar aquesta situació i traslladar a les institucions com el desenvolupament professional i competencial de les infermeres va lligat a una millora cost-eficient del propi sistema.

La millora de les borses úniques també és una qüestió urgent. Per una banda, la presidenta ha insistit en la revisió de la ponderació de mèrits prioritzant criteris de qualitat. Per altra banda, davant la situació actual de manca d’infermeres, que es veurà agreujada de cara a l’estiu, des del COIBA s’ha sol·licitat agilitzar els tràmits.

La manca d’infermeres requereix aquesta i altres actuacions, i la presidenta s’ha interessat per saber com des del Servei de Salut es donarà resposta, especialment de cara a l’estiu. Es tracta d’un problema endèmic de la professió que requereix de diferents actuacions.Des del COIBA s'ha sol·licitat que, a més de facilitar que les infermeres recentment graduades puguin cobrir les vacants, s’han de posar en marxa altres mesures com la millora de les condicions laborals, oferir contractes de llarga durada, i captar i fidelitzar a infermeres d’altres CCAA amb contractes i condicions competitives.

La presidenta també ha demanat el detall de l'estat actual de la situació de les places d'infermeres especialistes, la creació i reconversió de places i la integració de les especialistes per la via excepcional. La lentitud en el desenvolupament del Decret 45/2019, de 24 de maig, es tradueix en una manca de reconeixement de les especialitats i de la creació de places específiques. El resultat és que moltes de les infermeres especialistes formades a la nostra comunitat decideixin traslladar-se a altres comunitats on sí es reconeix la categoria professional d'especialistes amb llocs de feina específics. Inclús a les especialitats més desenvolupades, com són la de comare i la d'infermera de Salut Mental, manquen places específiques. A més, davant la falta específica d’infermeres especialistes en Salut Mental, des del COIBA s’ha sol·licitat garantir que les places específiques es cobreixin amb infermeres amb formació i experiència específica que contribueixin a oferir cures de qualitat en aquest àmbit.

Etiquetes