Blog

Participa en l’enquesta del Ministeri de Sanitat sobre la situació de les infermeres abans del 31 de maig!

16:42 13 maig en Notícies, Notícies destacades

El Ministeri de Sanitat ha llançat una enquesta per conèixer la situació de les infermeres a Espanya. Aquesta té l’objectiu de conèixer l’ocupabilitat i els llocs de feina que ocupen actualment les infermeres per poder establir i prioritzar les necessitats del col·lectiu. Amb la informació obtinguda, s’avaluaran les necessitats actuals de recursos humans en l’àmbit infermer i de les cures.

El COIBA vos anima a participar en aquesta enquesta per oferir al Ministeri una foto el més real possible de les necessitats actuals. És important perquè sens dubte redundarà en el bé de la nostra professió i els nostres pacients.

L’enquesta està disponible fins al 31 de maig i les respostes són anònimes. y las respuestas son anónimas.

Podeu accedir-hi a través d’aquest enllaç: https://redcap.link/situacion_enfermeras_2024

 

Es tracta d’una acció del Ministeri, dins una 'Iniciativa Marco de los Cuidados', per aconseguir que Espanya disposi de les infermeres necessàries per donar una cura professional a l'altura a tota la població que cada vegada requereix més de la ciència infermera i les cures. En concret, el Ministeri de Sanitat va anunciar durant la Jornada ‘La salud del siglo XXI: los cuidados’, la creació d’un Comitè de Cures en Salut, un òrgan col·legiat multi-professional encarregat d'abordar els desafiaments que tenen les professions relacionades amb les cures a partir de cinc línies estratègiques: conèixer la situació actual de necessitats en salut (en la qual s’emmarca l’enquesta), dissenyar un model de cures, reordenació competencial, visibilitat i lideratge, i innovació i investigació en cures. El nou Comité s'integrarà en l'estructura del Ministeri i comptarà amb la participació de més de 30 assessores de reconegut prestigi que contribuiran al desenvolupament del futur model de cures.