Blog

Centre Bionutricional Diettest S.L. busca infermeres/rs – Treball en línia

09:26 14 maig en Ofertes d'ocupació-Nacionals

Oferta de treball en línia (teletreball) per a Centre Bionutricional Diettest S.L.

 

(Centre privat no concertat)

 

Lloc de treball: Diettest-en línia (teletreball). València.

Àmbit: obstètric-ginecològic. Pediàtrica.

Sou aproximat:: 24.000 € / brut anual – 2.000 € / brut mensual.

La retribució es pactarà amb un percentatge de les consultes realitzades pel professional que facturarà a l'empresa mensualment.

 

Requisits:  professional autònom, graduat en infermeria i amb l'especialitat de pediatria i/o salut sexual i reproductiva (matrona).

Estar col·legiat amb assegurança de responsabilitat civil.

Es valorarà expedient acadèmic, llengües estrangeres, estudis de postgrau, docència i recerca.

 

Tipus de jornada: l'horari serà lliure segons la disponibilitat del propi professional i amb possibilitat d'accés i canvis en la seva agenda, realitzant les seves consultes des del seu propi domicili.

 

Tipus de contracte:Es realitzarà contracte de prestació de serveis indefinit com a professional col·laborador del centre.

 

Nombre de Vacants: 4

2 infermers especialitzats en pediatria autònoms i 2 infermers especialitzats en salut sexual i reproductiva (matrona) autònoms.

 

Contacte:  600664378- Rosa Ros

 

Detalls d'interès:

CENTRE BIONUTRICIONAL DIETTEST SL és un centre multidisciplinari, de nova creació de presència física i activitat en línia, format per metges, pediatres, infermers, nutricionistes i psicòlegs, destinat a l'assessorament nutricional a qualsevol edat, estil de vida, i/o patologia associada.

 

ACTIVITAT DE L'INFERMER ESPECIALITZAT EN PEDIATRIA

Realitzarà la seva activitat exclusivament en línia i interactuant al costat de la resta de professionals, fonamentalment amb el pediatre. La consulta s'estableix per videoconferència, connectant amb el programari de l'empresa a través de contrasenya. La consulta està basada a contactar amb pares o tutors del pacient, valorar documents aportats (informes clínics, analítiques, mesures somato mètriques etc.). Realitzarà l'anamnesi completa i valoració del pacient a través de les dades aportades per aquest. Assessorarà en matèries relacionades amb la lactància materna o de fórmula, alimentació complementària del lactant i sobre la dieto teràpia més adequada per al nen sa i/o amb patologies associades, en col·laboració amb els pediatres, nutricionistes i psicòlegs del centre. Finalment, valorarà el control evolutiu de les teràpies nutricionals efectuades en el nostre centre.

 

ACTIVITAT DE L'INFERMER ESPECIALITZAT EN SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA

L'infermer especialitzat en salut sexual i reproductiva (matrona), realitzarà la consulta per videoconferència, connectant amb el programari de l'empresa a través de contrasenya. La seva activitat professional serà contactar amb la dona en edat gestacional, embarassada, valorar documents aportats per la mateixa (informes clínics, analítiques, mesures somato mètriques). Realitzarà l'anamnesi completa. Assessorarà sobre la dieto teràpia més adequada per a la pacient, en col·laboració amb els metges, nutricionistes i psicòlegs del centre. Realitzarà el control evolutiu de les teràpies nutricionals efectuades en el nostre centre. Finalment, assessorarà en col·laboració amb el pediatre en temes relacionats amb la lactància materna.

Etiquetes