Blog

Borsa Única-IBSLUT: Publicada llista DEFINITIVA de puntuació de mèrits de la categoria d'Infermera Familiar i Comunitària

14:07 07 juny en Concursos i Oposicions

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es publica la llista definitiva amb la puntuació de les persones candidates del concurs de mèrits per constituir borses generals per seleccionar personal estatutari temporal del Servei de Salut de la categoria d'infermer especialista en infermeria familiar i comunitària/infermera especialista en infermeria familiar i comunitària i la llista d'exclosos per no acreditar que compleixen els requisits (data darrer tall: 8 de novembre de 2023)

Consultar Resolució

 

Contra aquesta resolució (que esgota la via administrativa) pot interposar-se un "recurs de reposició" en el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució.

-Model recurs: Descarregar

 

-Més informació: IBSALUT-B.ÚNICA