Blog

PALMA-Curs: Conductes addictives i Infermera de Salut Mental

08:06 10 juny en Cursos celebrados fila 1

Data: 10 i 11 de juny de 2024

El COIBA organitza aquest curs, en col·laboració amb l'AEESME, que té com a objectiu principal, instruir sobre les cures infermeres en persones amb conductes addictives, conèixer conceptes relacionats amb les addiccions, la seva etiologia i epidemiologia, així com la desintoxicació i deshabituación, entre altres.

-Sol·licitada acreditació a la CFC

-Modalitat: Presencial

-Lloc de Realització: Seu COIBA-Palma

Consultar Programa

 

-Inscripcions: A través de la Finestreta Única o directament a la seu col·legial.