Blog

UIB: Convocatòria específica per formar part de les borses de treball i cobertura temporal, per al curs 2024-25

15:57 11 juny en Concursos i Oposicions

Consultar bases de la convocatòria: Convocatòria professor substitut

 

Termini d'inici de sol·licitud: de l'11 al 25 de juny de 2024.

Publicació de les llistes provisionals d'admesos i exclosos: dia 2 de juliol de 2024.

El termini per esmenar s'inicia el dia 3 i finalitza el 9 de juliol de 2024 (ambdós inclosos) en aplicació de l'art. 33 Llei 39/2015, de l'1 d'octubre.

Publicació de les llistes definitives d'admesos i exclosos: dia 12 de juliol de 2024.