Blog

Borsa Única IBSALUT: Publicada llista SUBSIDIÀRIA de la categoria d'INFERMERA

14:50 08 juliol en Concursos i Oposicions

05/07/2024: En virtut del punt 17,10 de l'Acord de Borsa Única es fa pública la llista subsidiària en la categoria infermera/er, seguint el criteri de prelació de la nota de l'expedient acadèmic. En cas d'empat el criteri que es té en compte és, en primer lloc el compliment del requisit del català i a continuació, l'ordre alfabètic determinat per sorteig públic (lletra E) del primer llinatge del candidat.

-Consultar LLISTA

 

-Més informació: IBSALUT-B.ÚNICA INFERMERA