Blog

Concurs-Oposició IBSALUT: Llista de persones que han superat el concurs-oposició de la categoria d'Infermera d'Urgències d'Atenció Primària

09:27 08 juliol en Concursos i Oposicions

Resolució del Director General del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual s'aprova la llista de persones que han superat el concurs
oposició derivat de l'oferta d'ocupació pública addicional d'estabilitat ordinària i excepcional d'estabilització per a cobrir places vacants en la
categoria d'Infermer/Infermera d'Urgències en Atenció Primària del Servei de Salut de les Illes Balears

Consultar documents:

-Resolució i llista

Nota informativa

 

S'obre un termini de deu dies hàbils (fins al 22 de juliol de 2024) per a aportar la documentació acreditativa:

-Nota informativa Salut Laboral

-Presentació documentació

-Declaració responsable

 

-Més informació sobre el procediment a: IBSALUT-Concurs-Oposició