Blog

Concurs-Oposició IBSALUT: Publicada llista PROVISIONAL de puntuació de mèrits de la categoria d'Infermera de Salut Mental

09:44 10 juliol en Concursos i Oposicions

09/07/2024: L'IBSALUT ha publicat la llista provisional de puntuacions obtingudes en la fase de concurs de la categoria d'Infermera de Salut Mental, i s'obre un termini de presentació d'al·legacions de 4 dies hàbils (fins al 15 de juliol de 2024), a partir del dia següent de la publicació de la llista.

Consultar Llista

Model presentació Al·legacions

 

Els candidats poden revisar el seu expedient en la Web del Candidat i consultar com s'han valorat els mèrits, d'acord amb al guia de baremació (utilitzant els codis QR indicats en la resolució).

Per a resoldre qualsevol dubte poden telefonar al Tel. Borsa-Oposicions IBSALUT: 971 70 44 08 o al 971 70 44 09.

-Més informació sobre el procediment a: IBSALUT-Concurs-Oposició