Ayudas entidades organización congresos

ENTITAT SOL·LICITANT

REPRESENTANT SOL·LICITANT

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.
- Fotocòpia del programa preliminar de l'activitat per a la qual se sol·licita la subvenció - Fotocòpia del compte bancari - Si s'ha sol·licitat alguna subvenció o ajuda a altres entitats o empreses, document acreditatiu de l'import sol·licitat - Si s'ha obtingut alguna subvenció o ajuda d'altres entitats o empreses, document acreditatiu de l'import obtingut.

BASES:

• La sol·licitud s'ha de presentar com a mínim 3 mesos abans de la celebració de l'activitat per a la qual se sol·licita l'ajuda. • La Junta de Govern avaluarà les sol·licituds presentades i comunicarà la seva resolució per escrit a la persona representant. • La dotació de la subvenció serà de fins a 500€. • El logotip del Col·legi d’Infermeres i Infermers de les Illes Balears apareixerà en el programa definitiu com a entitat col·laboradora. • La forma de pagament de l'ajuda serà mitjançant transferència bancària i s'efectuarà 15 dies abans de la realització de l'activitat. • Constarà publicitat del Col·legi d’Infermeres i Infermers com a entitat col·laboradora. • Perquè l'entitat pugui rebre l'ajuda serà requisit imprescindible que tot professional, infermera o infermer membre dels comitès o comissions de l'esdeveniment, motiu de la sol·licitud, estiguin col·legiats i al corrent de les quotes. • No es donarà cap ajuda a l'Administració per a l'organització d'aquest tipus d'esdeveniments, perquè s'entén que aquesta activitat ja està degudament subvencionada.