Ayudas entidades organización congresos

ENTITAT SOL·LICITANT

REPRESENTANT SOL·LICITANT

Fes clic o arrossega a aquesta àrea per pujar-los You can upload up to 10 files.
– Fotocopia del programa preliminar de la actividad para la cual se solicita la subvención – Fotocopia de la cuenta bancaria – Si se ha solicitado alguna subvención o ayuda a otras entidades o empresas, documento acreditativo del importe solicitado – Si se ha obtenido alguna subvención o ayuda de otras entidades o empresas, documento acreditativo del importe obtenido.

BASES:

• La sol·licitud s'ha de presentar com a mínim 3 mesos abans de la celebració de l'activitat per a la qual se sol·licita l'ajuda. • La Junta de Govern avaluarà les sol·licituds presentades i comunicarà la seva resolució per escrit a la persona representant. • La dotació de la subvenció serà de fins a 500€. • El logotip del Col·legi d’Infermeres i Infermers de les Illes Balears apareixerà en el programa definitiu com a entitat col·laboradora. • La forma de pagament de l'ajuda serà mitjançant transferència bancària i s'efectuarà 15 dies abans de la realització de l'activitat. • Constarà publicitat del Col·legi d’Infermeres i Infermers com a entitat col·laboradora. • Perquè l'entitat pugui rebre l'ajuda serà requisit imprescindible que tot professional, infermera o infermer membre dels comitès o comissions de l'esdeveniment, motiu de la sol·licitud, estiguin col·legiats i al corrent de les quotes. • No es donarà cap ajuda a l'Administració per a l'organització d'aquest tipus d'esdeveniments, perquè s'entén que aquesta activitat ja està degudament subvencionada.