Ajudes per realització d'activitats formatives 2023

Dades del / la sol·licitant

Dades de l'activitat

Universitat o organisme
Marca els decimals amb un punt (no amb coma)
Si no té acreditació, per favor, indica-ho.
Fes clic o arrossega a aquesta àrea per pujar-los You can upload up to 15 files.
– Programa – Certificado de superación / diploma – Justificante/s de pago/s – Declaración jurada – Otros (si precisa)