Ajuts a la presentació de treballs en congressos

Dades del / la sol·licitant

Dades de l'esdeveniment

No s'admeten congressos en modalitat virtual
Universitat o organisme
Si no té acreditació, per favor, indica-ho.

Dades del treball presentat

Comunicació / pòster
Indica els decimals amb punt (no amb coma)
Detalla en el requadre els imports de cada un dels conceptes que s'apliquin en el teu cas: – Inscripció (obligatori) – Trasllats (avió o vaixell) – Allotjament – Tiquet impressió pòster
Fes clic o arrossega a aquesta àrea per pujar-los You can upload up to 15 files.
– Programa – Còpia del treball presentat (comunicació/ pòster) – Justificant/s de pagament/s – Certificat d'assistència – Certificat de presentació del treball – Altres (si és precís)