Ajudes a la difusió de resultats de recerca

Dades de l'investigador sol·licitant

IBAN (24 dígits)

Dades del treball presentat i dels altres autors

Fes clic o arrossega a aquesta àrea per pujar-los You can upload up to 20 files.

En cas afirmatiu, emplena també els següents camps: