Ajudes a projectes de recerca

Dades de l'investigador principal

Dades del projecte

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.
- Annex 1 (model normalitzat) - Annex 1 (anonimitzat) - Curriculums de tots els investigadors - Autoritzacions - Altres documents (Vos pregam que adjunteu arxius únicament en format PDF)