Title Image

Publicar una Oferta

(Temporal, indefinit...)

Camp Obligatori

Cal recordar que, segons l'última actualització de les taules salarials de l'Conveni Col·lectiu de Clíniques Privades de Balears, el salari brut mínim per a una infermera a jornada completa és de 1.810,45 € més dues pagues dobles de 1.398,19 €. Les ofertes de treball que no s'ajustin (o millorin) les taules salarials de l'conveni de clíniques privades de 2017 no seran publicitades al web col·legial.