Formulari resums Jornada Humanització

Avís: almenys un dels autors de les comunicacions ha d'estar inscrit en les jornades.
Fes clic o arrossega a aquesta àrea per pujar-los You can upload up to 2 files.
Recorda, els resums han d'estructurar-se de la següent forma: títol; introducció; objectius; mètodes; resultats i discussió (és imprescindible que s'aportin resultats, no n'hi ha prou amb indicar que s'aportessin quan es presenti la comunicació, encara que siguin preliminars.); conclusions / recomanacions / implicacions per a la pràctica clínica i bibliografia.