Title Image

Honorarios y colaboraciones

Pagaments a col·laboradors:

 

En la Junta de Govern ordinària de dia 25 d’octubre de 2022, es varen revisar i actualitzar els criteris de pagament d'honoraris als ponents de Jornades, Dijous Infermers, sessions i conferències.

 

Ratificats els criteris de pagament d'honoraris als ponents de forma orientativa, quedaria de la següent manera:

 

Hora de formació: 90€

Conferència: 200€

Participació en sessions / xerrades / taules rodones, etc.: targeta regal per a llibreria per valor de 50€

Participació en jornades i congressos (quan no és conferència): bossa regal amb productes locals.

 

La Junta de Govern estudiarà els casos en els quals el ponent / docent proposi un caixet determinat, així com la necessitat per logística de córrer amb el càrrec de l'allotjament. Per norma general, el Col·legi pagarà el bitllet d'anada i tornada dels ponents que es desplacin des de fora de l’illa a on se celebri l'esdeveniment.

IMG_4148
1+ (2)

Protocol d'ajudes i col·laboracions en jornades i congressos:

 

En aquells congressos o jornades en els quals el COIBA formi part de l’organització de l’esdeveniment amb participació activa en la presa de decisions des de l’inici a les reunions i formi part del comitè organitzador, es podrà col·laborar amb suport econòmic, secretaria tècnica, difusió i material.

 

En aquells congressos o jornades en els quals el COIBA no formi part de l’organització, es donarà suport amb la difusió, sempre que en la jornada hi participin infermeres o sigui d’interès per a la professió.

 

També es donarà suport en la difusió a totes les jornades organitzades per associacions de persones amb malalties cròniques.

 

De manera excepcional es valorarà, en junta de govern, el suport a jornades i congressos d’interès per a la professió.

 

En aquest casos, es tindrà en compte:

– El percentatge d’infermeres que participen com a ponents.
– Que els col·legiats del COIBA tinguin descompte en la inscripció.

 

La sol·licitud s’ha de presentar com a mínim 3 mesos abans de la celebració de l’activitat per a la qual es sol·licita l’ajuda. Per fer-ho, haurà de dirigir un escrit a [email protected]

 

La Junta de Govern avaluarà les sol·licituds presentades i comunicarà la seva resolució per escrit a la persona representant.

 

El logotip del Col·legi d'Infermeres i Infermers de les Illes Balears apareixerà en el programa definitiu com a entitat col·laboradora, a excepció de les jornades organitzades per associacions de persones amb malalties cròniques.

 

No es donarà cap ajuda a l’Administració per a l’organització d’aquest tipus d’esdeveniments, ja que s’entén que aquesta activitat ja està degudament subvencionada.