Title Image

Principals acords Junta de Govern

Principals acords de la Junta de Govern

Any 2021

 

– Increment del pressupost de la 10a convocatòria dels projectes de recerca: es va decidir augmentar la partida pressupostària en 10.000 euros, 3.000 euros que estaven destinats als premis de recerca i una inversió de 7.000 euros, als projectes de recerca.

 

-S'acorda iniciar el procés de modificació estatutària per a la seva aprovació en l'Assemblea General, amb l'objectiu de modificar la denominació del Col·legi per «Col·legi Oficial d’infermeres i infermers de les Illes Balears». Així mateix, amb l'objectiu d'afavorir la participació de les col·legiades i els col·legiats en l'Assemblea General, es proposa que els Estatuts contemplin l'opció de l'assistència i votació telemàtica en les assemblees.

 

-Aprovació de les bases per a les ajudes a la difusió i transferència dels resultats de recerca. Es decideix substituir els premis de recerca per ajudes a la difusió. Pensant que aquestes ajudes incentivaran la recerca en cures. Les necessitats de les investigadores han canviat i es necessita invertir en transferència del coneixement. El pressupost serà de 9.000€.

 

-Aprovació de la concessió de 2 beques mitjançant un procés de convocatòria oberta per a la realització del Màster de Recerca en Salut i Qualitat de Vida.

 

-Aprovació de la creació d'una quota de col·legiació reduïda per a les col·legiades jubilades exercents en el marc de la crisi sanitària de la COVID-19.

 

-Aprovació de la creació d'una nova quota de col·legiació reduïda per a les Infermeres Internes Residents i per a professors ajudants de la UIB.

 

-Aprovació de la creació d'una quota col·legial per a les infermeres jubilades no exercents.

 

– Aprovació de l'extensió de la quota d'infermeres jubilades a infermeres amb incapacitat permanent absoluta laboral.

 

-En relació amb el procés electoral per a proveir càrrecs en el Ple del CGE d'Espanya, convocat mitjançant la Resolució 9/2021, aprovació de la presentació i aval d'una candidatura per part del COIBA.

Diseño sin título

Principals acords de la Junta de Govern

Any 2020

 

– Nomenament de titular i suplent en representació del COIBA al Ple del Consell de Serveis Socials del Consell Insular de Menorca.

 

– Nomenament de titular i suplent en representació del COIBA al Consell de Participació Ciutadana de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera.

 

– Aprovació de les activitats formatives proposades per la Comissió de Formació corresponents a 2020.

 

– Aprovació de les bases internes que regulin els ajuts a entitats jurídiques destinades a l’organització de congressos, jornades i/o activitats a les Illes Balears.

 

– Acceptació de sol·licituds per formar part de la Comissió Deontològica del COIBA.

 

– Aprovació de la constitució d’un grup de treball a Menorca.

 

– Aprovació de les bases del Premi de Recerca 2020.

 

– Aprovació de la convocatòria de places vacants per formar part de la Comissió de Comares.

 

– Acord de declaració del XIII Congrés Internacional de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos i aprovació dels ajuts per a la quota d’inscripció per als col·legiats i col·legiades del COIBA.

 

– Aprovació de bases per concurs per a la nova imatge corporativa.

 

– Aprovació de reducció de la quota col·legial del segon trimestre de 2020 al 50% a les infermeres a causa de la COVID-19.

 

– Aprovació de les bases de sol·licituds d’ajuts a la realització d’activitats formatives de 2020.

 

– Aprovació de les bases de sol·licituds d’ajuts a la presentació de comunicacions o pòsters a congressos, jornades o altres esdeveniments realitzats el 2020.

 

– Aprovació de la convocatòria d’eleccions a la Junta Insular de Menorca.

 

– Aprovació del posicionament del COIBA en relació amb la figura de la infermera escolar.

 

– Aprovació dels criteris per a les ajudes a l’edició de llibres o material escrit.

 

– Aprovació de la nova imatge corporativa del COIBA.

 

Diseño sin título

Principals acords de la Junta de Govern

Any 2019

 

– Aprovació del posicionament del COIBA davant la petició de la Plataforma de Enfermeros Especialistas Sin Título Oficial (EESTO) de Balears.

Donades les realitats diferents entre els nostres col·legiats i col·legiades que han hagut d'accedir a l'especialitat per diferents vies, Infermera Interna Resident (IIR) i Via Excepcional segons legislació del 2005, considera la Junta que canviar ara les normes podria suposar un greuge comparatiu per a molts professionals. De qualsevol forma, el COIBA es reunirà tant amb les societats científiques com amb la plataforma EESTO de Balears.

 

– Aprovació de les activitats formatives aprovades per la Comissió de Formació.

 

– Aprovació de la convocatòria d'eleccions a la Junta de Govern del COIBA, així com de les Juntes insulars de Menorca i Eivissa i Formentera.

 

– Aprovació de l'organigrama i vocalies de la nova Junta de Govern.

Vocal Geriatria: Carmen Moreno Hoyos i Rosario Serra Soler.

Vocalia Treball: Rosa González Casquero.

Vocalía Comares: Araceli Navas Casillas.

Vocalia Salut Mental: Jeanne Lafuente i José Manuel García Mena.

Vocalia Familiar i Comunitària: Raquel Muñoz Arenas.

Vocalia Pediatria: Susana Jordá Martí.

Vocalia Urgències: Mª. Josep Ferrà y Serra, i Luis Javier Molero Ballester.

Vocalia Hospitalització: Carmen Moreno Hoyos, Regina Cortés Aguilar i Irene Mulet Salas.

Vocalia Cures crítics: Cristina Moreno Mulet.

 

– Aprovació dels responsables de les comissions de Formació i Investigació.

Comissió de Formació:

Coordinador: Francisco Ferrer Cruz

Milagros Figueroa Cezar

Araceli Navas Casillas.

Ratificació del nomenament de Eva M. Moreno Collado com a membre de la Comissió de Formació del COIBA de la Junta Insular d'Eivissa i Formentera.

 

Comissió de Recerca:

Coordinador: Ian Blanco Mavillard

Miquel Bennasar Veny

Rosario Sierra Soler

Cristina Moreno Mulet

Ana B. González Gómez

Ratificació del nomenament d'Edurne Miró del Campo, en lloc d'Ana B. González Gómez, com a membre de la Comissió de Recerca del COIBA de la Junta Insular d'Eivissa i Formentera.

 

– Ratificació dels membres de la Comissió Deontològica del COIBA.

Coordinador: Pedro Rubén Martín Montañez.

Cristina Moreno Mulet.

Onofre Sáez Avilés.

Yolanda Muñoz Alonso.

José Manuel García Mena.

Acceptació de la dimissió de Belén Macarena Matesanz Mateu com a membre de la Comissió Deontològica.

 

– Propuesta y aprobación de la convocatoria de plazas vacantes para formar parte de la Comisión Deontológica del COIBA. Se hará una convocatoria abierta para cubrir varias plazas de la comisión.

 

– Ratificació de la contractació de la nova responsable de comunicació del COIBA.

 

– Aprovació de col·laboració amb SALUSPLAY amb motiu de la implantació de la plataforma SALUSONE. S'aprova la proposta de pagar un mes per tenir tres mesos de prova.

 

– Ratificació de la coorganització del COIBA en els actes commemoratius de "L'ANY 1820, L'ANY DE LA PESTA".