Registre de societats professionals sanitàries

Dades de la societat

Dades dels socis

"Professional" és referit a socis sanitaris.
"No professional" és referit als possibles socis no sanitaris.

Dades dels administradors i/o representants

En el cas de no ser col·legiades/ts del COIBA, podeu deixar en blanc les caselles destinades a especificar el número de col·legiada/t.

Notificacions

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.
· Escritura constitució societat. · Escritura poder representació. · DNI representant/s.