Registre de societats professionals sanitàries

Dades de la societat

Dades dels socis

«Profesional» es referido a socios sanitarios.
«No profesional» es referido a los posibles socios no sanitarios.

Dades dels administradors i/o representants

En el cas de no ser col·legiades/ts del COIBA, podeu deixar en blanc les caselles destinades a especificar el número de col·legiada/t.

Notificacions

Fes clic o arrossega a aquesta àrea per pujar-los You can upload up to 10 files.
· Escritura constitució societat. · Escritura poder representació. · DNI representant/s.