Blog

El Coiba reclama mesures correctores davant possibles casos de falsedat documental en els processos de selecció de personal de l’Ib-Salut

12:12 04 febrer en Notícies

El Col·legi Oficial d'Infermeria de Balears ha comunicat aquest malestar al servei de salut davant una situació que ja havia denunciat en 2018

 

El Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears (Coiba) ha manifestat, mitjançant un escrit dirigit al Servei de Salut de les Illes Balears (Ib-Salut), el seu malestar i preocupació davant els possibles casos de falsedat documental i frau en el procediment de selecció de personal estatutari temporal de l ‘Ib-Salut, recentment denunciats davant la fiscalia per un grup d'infermers i infermeres de Balears. Aquest grup de professionals denuncien el “sospitós” número de pòsters presentats en congressos o reunions científiques aportats com a mèrit per part d'alguns aspirants, i que han suposat l'obtenció d'una generosa puntuació en formació en l'apartat d'activitat científica i de difusió del coneixement. Representants del Coiba, a instàncies d'un grup de col·legiats, l'any 2018 i principis de 2019, ja van posar en coneixement d’Ib-Salut la seva preocupació davant la falta de rigor exigit per part dels comitès científics que impartien congressos on-line, acceptant, previ pagament de la matrícula, tots els pòsters presentats. Aquest tipus de congressos, com ja va denunciar el Coiba, s'han convertit en una forma ràpida i fàcil per a obtenir mèrits. En aquest moment, es va assumir per part de l'administració d'adoptar mesures per a frenar aquesta pràctica. En vista de la denúncia interposada i valorant que no s'han pres mesures adequades de control sobre aquesta situació, el Coiba es veu obligat a reiterar la seva petició a l’Ib-Salut perquè adopti les accions de control o correctores necessàries per a posar fre a aquesta situació indesitjable i que no fa més que pervertir un sistema de contractació que hauria de vetllar per la qualitat assistencial i la seguretat del pacient, per sobre de qualsevol altre interès. Per a la presidenta del Coiba, Maria José Sastre, “la recerca i la formació de qualitat és fonamental, ja que reverteix de manera molt directa en l'atenció de les cures que rep la població”. I, en aquest sentit, ha reiterat el compromís del Coiba amb la formació seriosa, rigorosa i subjecta a criteris estrictes de valoració. “S'ha d'apostar més per la qualitat que per la quantitat”, ha apuntat Sastre. Igualment, “la precarietat laboral, sumada als requisits d'accés i criteris de valoració, fan que algunes infermeres es vegin abocades a aquesta mena de pràctiques irregulars, que des del Coiba condemnem enèrgicament”, matisa Sastre, qui s'ha posat a la disposició de l'administració per a participar com a Col·legi Professional en la regulació de les borses de treball que afectin les infermeres i infermers.

Etiquetes