Blog

Posicionament del Coiba sobre la sentència del TSJ de Navarra

11:55 11 febrer en Notícies

En relació a la sentència del TSJ de Navarra que ha tornat a anul·lar tres articles de la normativa foral que regula el nomenament per lliure designació de determinades prefectures, així com la possibilitat que els equips d'Atenció Primària puguin estar dirigits i coordinats per infermers, el Col·legi Oficial d’Infermeria dels Illes Balears mostra el seu rebuig i lamenta una sentència tan injusta, arcaica i llunyana a la realitat.

 

El Col·legi Oficial d’Infermeria dels Illes Balears (Coiba) considera que aquesta sentència és absolutament retrògrada i que no s'ajusta a la realitat dels temps que corren. Una època en la qual els equips professionals conviuen amb absoluta normalitat i respecte no és de rebut que es continuïn produint aquest tipus de situacions anacròniques en les quals es considera a la infermera una professional de segona sotmesa als designis del metge.

Aquesta sentència posa en qüestió una premissa bàsica de l'equitat en l'accés a llocs directius i és que la capacitat i competència per a dirigir centres d'atenció primària no depèn de la titulació acadèmica, sinó d'una formació de postgrau específica en gestió, a més d'habilitats de lideratge. Els centres han d'estar dirigits pel professional amb més capacitat, independentment de la seva titulació i, en aquest sentit, les infermeres ja hem demostrat la capacitat per a exercir llocs de gestió amb bons resultats per a l'organització i la salut dels ciutadans.

Sorprèn, especialment, que aquesta sentència es produeixi l'any 2020, l'any que l'organització mundial de la salut ha designat com a any de les infermeres i les matrones. L'any de la campanya campanya internacional Nursing Now, impulsada pel Consell internacional d'infermeres i l'OMS i que sorgeix amb l'objectiu que les infermeres siguin una part clau de la solució als desafiaments de salut actuals, si s'implementen, valoren i inclouen correctament en la presa de decisions de salut. Una campanya que neix de l'informe del Triple Impact del Parlament Britànic i que deixa molt clar que el desenvolupament de la professió infermera reverteix directament sobre la millora de la salut dels ciutadans, la igualtat de gènere i el creixement econòmic. Entre els objectius d'aquesta campanya destaca la necessitat de més infermeres en posicions de lideratge i més oportunitats de desenvolupament en tots els nivells, que les infermeres ocupin el lloc que els correspon en els llocs de gestió i decisió política i institucional.

La redacció de la sentència mostra, a més, un clar desconeixement de la professió infermera, mantenint-se en nomenclatures ja desfasades, com a diplomats sanitaris, sent aquesta nomenclatura incorrecta ja que, en l'actualitat, des de l'entrada en vigor del pla Bolonya, els estudis d'infermeria són un grau universitari que inclouen en el seu programa competències en assistència, docència, gestió i investigació.

Des del COIBA volem donar el nostre suport a les infermeres i infermers que actualment dirigeixen els equips d'Atenció Primària de la Comunitat Foral, davant una sentència injusta.

Etiquetes