Blog

Comunicat referent als cursos de la plataforma SalusOne

12:20 19 febrer en Notícies

Posicionament del Coiba referent al número de cursos que es poden realitzar a la plataforma SalusOne

Benvolguts col·legiats/as,
Com haureu pogut seguir en els mitjans de comunicació, al llarg de les últimes setmanes, representants del Coiba, a instàncies d'un grup de col·legiats, l'any 2018 i principis de 2019, van posar en coneixement de l’Ib-Salut la seva preocupació davant la falta de rigor exigit per part dels comitès científics que impartien congressos on-line, acceptant, previ pagament de la matrícula, tots els posters presentats. Aquest tipus de congressos, com ja va denunciar el Coiba, s'han convertit en una forma ràpida i fàcil per a obtenir mèrits.
En aquest sentit, la presidenta del Coiba, Maria José Sastre va defensar que “la recerca i la formació de qualitat és fonamental, ja que reverteix de manera molt directa en l'atenció de les cures que rep la població”. I va reiterar el compromís del Coiba amb la formació seriosa, rigorosa i subjecta a criteris estrictes de valoració. “S'ha d'apostar més per la qualitat que per la quantitat”, va recordar la presidenta.
I és precisament per coherència, per responsabilitat i per compromís, que, en haver tingut coneixement de dades estadístiques que revelarien un nombre alarmantment alt de cursos realitzats a través de la plataforma SalusOne, la comissió de formació i la Junta de Govern del Coiba han decidit limitar a dos cursos per mes els que es podran realitzar a través de la precitada plataforma. “És molt difícil realitzar tants cursos en un mes duent a terme tot l'itinerari formatiu amb un acompliment òptim”. Així mateix, en favor de la igualtat d'oportunitats entre els col·legiats, per a aquells que ja hagin realitzat diversos cursos amb la plataforma, únicament s'acreditaran dues per mes.
Cal recordar que segons els seus Estatuts, el Coiba és el responsable de vetllar per la millora tècnica, professional, social, moral i econòmica dels seus membres, i fomentar la seva formació mitjançant l'organització de cursos de formació postgraduada, i per tant, ha de ser garant que la formació que es realitza es duu a terme amb garanties de qualitat.
Aprofitem l'ocasió per a recordar que, la continuïtat amb la plataforma SalusOne se sotmetrà a votació en la pròxima Assemblea General i, que en cas que s'aprovi aquesta continuïtat, es podran continuar duent a terme els cursos de formació, així com accedir a la resta de serveis de la plataforma.
Volem demanar disculpes per les molèsties que aquesta situació pugui causar, encara que som conscients que els col·legiats i col·legiades de Balears entendran que per responsabilitat i ètica professional, des del Col·legi no es pot exigir una responsabilitat a una institució si no es duu a terme un comportament exemplar en aquest sentit.

Etiquetes