Blog

Enquesta: Actituds, habilitats i coneixements de les infermeres de les Illes Balears davant l'eutanàsia

10:28 04 agost en Docus-Deontológica

La Comissió Deontològica del COIBA convida a les col·legiades i col·legiats a participar en aquesta enquesta, de forma totalment anònima, per a poder conèixer l'opinió i coneixements de la professió davant aquesta qüestió.
Després de la publicació en el Boletín Oficial del Estado el dia 25 de març de 2021 de la Llei orgànica 3/2021 de la Regulació de l'Eutanàsia, la Comissió Deontològica del Col·legi Oficial d’Infermeria de les Illes Balears ha decidit realitzar una enquesta i recollir l'opinió de totes les seves col·legiades i col·legiats amb la finalitat de conèixer la situació actual de la professió davant aquest tema, i poder objectivar les seves necessitats formatives al respecte.

Abans de formular les preguntes de l'enquesta, creiem necessari consensuar algunes definicions perquè totes les col·legiades i col·legiats puguin respondre des del mateix punt de partida en relació al contingut de la Llei. Per a això, proposem les següents definicions:

1. Consentiment Informat, entenent-se com "de conformitat lliure, voluntària i conscient de la persona, manifestada en ple ús de les seves facultats després de rebre la informació adequada."

2. Patiment greu, crònic i impossibilitant, entenent-se com a "situació que fa referència a limitacions que incideixen directament sobre l'autonomia física i activitats de la vida diària, de manera que no permet valer-se per si mateix, així com sobre la capacitat d'expressió i relació, i que duen associades un sofriment físic o psíquic constant i intolerable per a qui el pateix, existint seguretat o gran probabilitat que tals limitacions vagin a persistir en el temps sense possibilitat de curació o millora apreciable."

3. Patiment de malaltia greu i incurable, entenent-se aquesta com "la que per la seva naturalesa origina sofriments físics o psíquics constants i insuportables sense possibilitat d'alleujament que la persona consideri tolerable, amb un pronòstic de vida limitat, en un context de fragilitat progressiva".

4. Prestació d'ajuda a morir: acció derivada de proporcionar els mitjans necessaris a una persona que compleix els requisits previstos en aquesta Llei i que ha manifestat el seu desig de morir. Aquesta prestació es pot produir en dues modalitats:

a) Eutanàsia: Administració d'un fàrmac per a produir la mort d'una persona, de manera activa, directa, voluntària i realitzada per part d'un professional sanitari, coneixedor del sentir de la persona i amb qui manté una relació clínica que es considera significativa.

b) Suïcidi Mèdicament Assistit: Quan, en aquest context, el professional sanitari es limita a proporcionar al pacient els mitjans necessaris perquè sigui ell mateix qui causi la seva pròpia mort.

Una vegada establertes les definicions en les quals basarem aquesta enquesta, li animem a emplenar-la tenint en compte que la seva participació és voluntària i totalment anònima, tractant tota la informació recollida d'acord amb la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Un alt grau de participació plural permetrà que no es desvirtuïn uns resultats que podrien veure's esbiaixats si la participació no recollís totes les sensibilitats i ideologies presents en el nostre col·lectiu.

Accés a l'enquesta.